Kira geliri vergisi beyanında bugün son gün

Kira geliri vergisi beyanname verme süresi bugün sona eriyor. Gelir Vergisi Kanunu uyarınca 2008 yılında elde edilen kira gelirleri için yarın akşam mesai saati bitimine kadar gelir vergisi beyannamesi verilecek.

Mesken kira gelirlerinde 2 bin 400 lira, iş yeri kira gelirlerinde ise 19 bin 800 lira istisna uygulanacak.

Konut kira gelirlerinde istisnanın üzerinde kira geliri elde edenler, beyan kapsamında bulunacak. Ancak toplam kira gelirinin 2 bin 400 lirası yine vergiden istisna tutulacak.

Gayrimenkulleri iş yeri olarak kiralayan kişi ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapacak. Kiracılar, ödeyecekleri kira üzerinden vergi kesecek.

İş yeri kira gelirlerinde de beyanname verme sınırı 19 bin 800 lira olacak. Bu tutarın aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi tevkifatına tabi kira gelirleri ile mesken kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan bölümü birlikte değerlendirilecek.

Ev ya da iş yeri kira geliri olduğu halde beyanname vermeyenler, istisna uygulamasından yararlanamayacak. Ayrıca mükellef adına 2 kat birinci derece usulsüzlük cezası kesilecek.

Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük bulunması halinde ise ''emsal kira bedeli'' esas alınacak. Buna göre, gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması ve kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması hallerinde emsal kira bedeli esası uygulanacak.

Beyannameler, mükellefin bulunduğu vergi dairesine verilecek. Ülkenin terk edilmesi halinde, kişi tarafından yurt dışına çıkma tarihinden önceki 15 gün içinde, ölüm halinde ise ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından beyanname verilecek.

(AA)

Konular