Emlak beyannamesi için gerekli evraklar!

Emlak beyannnamesi için gerekli evraklar nelerdir? Emlak beyannamesi verilirken beraberinde hangi belgelerin sunulması gerekiyor? Emlak beyannamesi hakkında merak ettikleriniz ve bu soruların cevapları haberimizin içinde yer alıyor..

Emlak beyannamesi için gerekli evraklar

Emlak vergisi vermekle yükümlü olan mal sahiplerinin vergi ödemesi yapmak için öncelikle maliği oldukları taşınmazlar için belediyeye emlak vergisi beyannamesi sunması gerekiyor. Sözkonusu beyanname taşımazın bağlı olduğu belediyelerin emlak birimlerine yapılıyor.

Emlak vergisi beyanname süresi

Emlak beyannamelerinin belediyeye en geç taşınmazın tapusunun alındığı yılın sonuna kadar verilmesi gerekiyor. Ancak eğer alınan gayrimenkulün inşaatı tamamlanmadıysa, inşaat tamamlandıktan ve tapu alındıktan sonra o yıl içinde beyannamenin verilmesi gerekiyor.

Emlak beyannamesi için gerekli evraklar ve bilgiler

- Tapu Veya Tapular

- Nüfus Bilgileri

- Arsa ve Arazinin Metrekare Birim Değerleri

- İnşaatın Birim Metrekare Maliyeti( İlgili Belediyeden Öğrenilir.

- Binanın Dıştan Dışa Yüz Ölçümü

- Bina Arsa Alanı Ve Dairenin Arsa Payında Dolayı Metrekaresi

- İnşaatın Türü ,sınıfı (lüks,1,2,3,sınıfı gibi), binanın yaşı kalorifer ya da asansör olup olmadığı, hisseli ya da tam oluşu

Gerekli bilgiler ve evraklar tamamlandıktan sonra emlak beyannamesi dolduruluyor. Yeni alınan bir emlaka tapunun bir fotokopisinin de eklenmesi gerekiyor.. Daha önce ilgili belediye sınırları içerisinde taşınmazınız var ise o taşınmazdan size verilen sicil numarası yeni vereceğiniz beyanın ilgili kısmına yazılıyor. Eğer o bölgede başka bir taşınmazınız yoksa size ait yeni bir sicil numarası veriliyor.

Emlak beyanlarında arsa,arazi ve binalar ayrı beyanlara yazılıyor. Çünkü nitelik ve cinslerine göre beyanlar değişiyor. Emlak beyanlarınızı bulunduğunuz mali yıl içerisinde son üç ayına isabet eden zamanda vermeniz gerekiyor, aksi halde cezalı duruma düşüyorsunuz.

Köylerden aldığınız emlakları muhtar vasıtası ile köy beyan defterine kayıt ettirmeniz gerekiyor. Ekilen biçilen emlaklar emlak vergisinden muaf oluyor. (Bu durum sadece mücavir saha dışında, imarsız alanda kalan köylerde geçerlidir.)