Gümrük Beyannamelerinin kaydında yapılan değişiklik hakkında

Gümrük Beyannamelerinin kaydında İhracatçı Birlikleri kayıt ve onay yöntemine işlemlerine ilişkin değişiklik Hk.

Gümrük Otomasyon Sistemindeki yenilikler ve Yeni TİM ve İhracatçı Birlikleri Kanununda yer alan hükümler kapsamında, TİM ve Gümrük Müsteşarlığı arasında gerçekleşen mutabakat gereği ihracat beyannamesinin elektronik kayıt ve onay sürecinde bazı değişiklikler yapılacaktır.

Bu değişiklikler aşağıdaki hususları içermektedir.

Halen Gümrük tarafındaki tescil işlemleri sırasında tescil memuru tarafından kontrol işlemine tabi tutulan Birlik Onayı Gümrük idarelerinin EDI mesaj sisteminden XML mesaj sistemine geçişi ile birlikte mükelleflerin kullandıkları yazılımlar tarafından Gümrük Sistemlerine gönderilecek olan XML formatındaki beyanname bilgileri arasında o beyannameye özgü bir "kod" olarak yer alacaktır..

Yeni dönemde mükellefler beyannamelerini XML formatında ilk once EBİRLİK sistemine göndereceklerinden halihazırda BILGE’den alınan tescil numarasının EBİRLİK sistemine gönderilmesinde kullanılan CustomRegistrationCode ve CustomRegistrationDate alanları zorunlu olmaktan çıkarılacaktır.

BİLGE sisteminden önce EBİRLİK sistemine gönderilecek olan beyannameye ilişkin kayıt işlemi sonuçlandıktan sonra kullanıcıya döndürülecek olan cevap mesajı, ödeme işleminde referans numarası olarak kullanılmak üzere maksimum uzunluğu 16 karakter olan PaymentRefNumber isimli bir karakter alan içerisinde yer alan bir numara içerecektir.

Ödeme işleminin gerçekleşmesinden sonra yine XML mesajı ile kullanıcıya döndürülecek olan Crypto (maksimum 19 uzunluklu karakter alan) tagli “Birlik Onay Kodu” ve UnionRecordNumber (Maksimum 16 uzunluklu karakter alan) Karakter tagli “Birlik Kayıt Numarası” değerleri, Gümrük tescil işlemi için hazırlanacak xml dosyasında kullanılacaktır. Uygulamanın başlaması ile birlikte gümrükler , “Birlik Kayıt Numarası” ve “Birlik Onay Kodu” bilgilerini taşımayan ya da beyanname bilgisi ile uyumsuz olan beyanname başvurularını kabul etmeyeceklerdir.

Yeni “Birlik Onayı Kontrol” protokolünün 07.12.2009 tarihinde uygulamaya alınması ile ilgili olarak Gümrük ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği arasında mutabakat sağlanmıştır.

Uygulama devreye alındıktan sonra geçiş sürecinin başarı ile tamamlanması ve ihracat işlemlerinde aksama olmamasını teminen ihracatçı birlikleri sistemlerinde uygulamanın eski ve yeni versiyonları birlikte hizmet vermeye devam edeceklerdir.Gümrük sistemlerinde de aynı uygulamanın olacağı beklenmektedir.

Projeye ilişkin görüş ve sorularınız için E-Birlik Forum Sayfalarını kullanabilirsiniz.Yeni Sistemin İhracatçı Birlikleri Tarafındaki yazılım testlerinin yapılabilmesi için yazılımevlerinin eBirlik yardım masasına müracat edip bir test kullanıcısı almaları gerekmektedir.

Konular