Beyanname Örnek Formları ve Bildirimler

BEYANNAME ÖRNEK FORMLARI VE BİLDİRİMLER

Kağıt Ortamında Beyanname Vermek Durumundaysanız,
İndirilmesi Mümkün Olan Beyannameleri Doldurarak Vergi Dairenize Verebilirsiniz.
   İŞE BAŞLAMA / BIRAKMA BİLDİRİMİ    KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ   KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİ FORMUBilgi Formunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM VE ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORMBeyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.   YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ   YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİ

(Gelirlerini Mart Ayında Beyan Edenler Tarafından Doldurulacaktır.)   YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

(Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olanlar İçin)   YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ 

(Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin)

   GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINA İLİŞKİN EK FÖY

   YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ 

(G.V.K. Geçici 67/11 inci Maddesine Göre İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler İçin)   KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ - 1

(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)


"Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesine Katılma Payı ödeyecek olan sorumlular tarafından yandaki bildirim doldurulacaktır. "


Bildirimi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
 1 NO.LU KDV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE İŞLEM KODLARI
   KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ - 2

(Vergi Sorumluları İçin)   MUHTASAR BEYANNAME

(G.V.K. 94 üncü ve Geçici 67 inci Maddeleri ile K.V.K. 15 inci ve 30 uncu Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin)   ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ - 1

(I Sayılı Liste : Petrol Ürünleri ve Doğalgaz ile Diğer Malların Teslimleri İçin)   ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ - 2A

(II Sayılı Liste : Kayıt ve Tescile Tabi Kara Taşıtları İçin )   ÖTV KANUNU EKİ (II) SAYILI LİSTEDEKİ KARA TAŞITLARI İÇİN İTHALATÇILAR VE İMALATÇILAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK BİLDİRİM FORMU   ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ - 2A

(II Sayılı Liste : Kayıt ve Tescile Tabi Deniz Taşıtları İçin )  ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ - 2A

(II Sayılı Liste : Kayıt ve Tescile Tabi Hava Taşıtları İçin )   ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ - 2B

(II Sayılı Liste : Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Motorlu Taşıtlar İçin )   ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ - 4

(IV Sayılı Liste : Dayanıklı Tüketim ve Diğer Malların Teslimleri İçin )   HARÇ BEYANNAMESİ (1 No.lu)

(Tapuda Kayıtlı Olmayan Gayrimenkullerin Zilyetliğinin Devri İçin )   HARÇ BEYANNAMESİ (2 No.lu)

(Arsa ve Arazi Üzerine Yeniden İnşa Olunacak Bina ve Sair Tesisler İçin )   HARÇ BEYANNAMESİ (4 No.lu)

(492 Sayılı Harçlar Kanununa Göre Harç Tahsiline Yetki Verilenlerce Tahsil Olunan Harçlar İçin )

   DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ 

(Damga Vergisi Kanunu Gereğince Makbuz Karşılığı Ödenecek Damga Vergisine İlişkin)   ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ BEYANNAMESİ   ŞANS OYUNLARI VERGİSİ BEYANNAMESİ   HİZMET VERGİSİ BEYANNAMESİ

(Sigorta Muameleleri Vergisi)   HİZMET VERGİSİ BEYANNAMESİ

(Banka Muameleleri Vergisi)

 GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

(Gelir Vergisi Mükellefleri İçin)

   GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

(Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

   DENİZ ARAÇLARINDA YER ALAN VERGİSİZ YAKITIN DEVRİNE İLİŞKİN BEYANNAME

   ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ 3A

(III Sayılı Liste : Alkollü İçkiler İçin)

   ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ 3B

(III Sayılı Liste : Tütün Mamülleri İçin)

   ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ 3C

(III Sayılı Liste : Kolalı Gazoz İçin)

   VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ

   VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ

(Vergi Sorumluları İçin)   ÖZEL BEYANNAME 

(Dar Mükellefiyete Tabi Kurumlar Vergisi Mükelleflerinden Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verme Mecburiyeti Bulunmayanlar İçin)
   MÜNFERİT BEYANNAME 

(Dar Mükellefiyete Tabi Mükelleflerden Yıllık Beyanname Vermeye

Mecbur Olmayanlar İçin)
BİLİRKİŞİLERE, RESMİ ARABULUCULARA VE UZLAŞTIRMACILARA BU SIFATLARI DOLAYISIYLA ÖDENEN ÜCRETLER ÜZERİNDEN YAPILAN TEVKİFATA İLİŞKİN BİLDİRİM
EKİM VE SAYIM TUTANAĞIBeyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.NOTERLERCE YAPILACAK MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEMELERE AİT BEYANNAME (1512 SAYILI KANUNUN 119 UNCU MADDESİ UYARINCA)Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


Beyanname Örnek Formları ve Bildirimler için buraya tıklayınız

Konular