Kira geliri olup, kendileri de kira ödeyenler dikkat!

Gelir Vergisi beyanname verme süresi bu ay itibarıyla başladı. Basit usuldekiler hariç diğer gelir unsurlarından gelir elde edenler gibi gayrimenkul sermaye iradı yani kira geliri elde edenlerin de bu ay içerisinde beyanname vermeleri gerekiyor.

Mükelleflerin, 1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 2013 yılının Mart ayının 1’inci gününden 25’inci günü akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerekiyor. Beyanname üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Birçok okur, elde ettiği gelirin beyan edilip edilmeyeceğini soruyor.

Yusuf Bey merhaba, kendim kirada oturuyorum. Yatırım amaçlı Temmuz 2012’de bir daire aldım. Bir bankadan 3 yıllık kredi çektim ve Ağustos 2012’de kiraya verdim. Bu durumda ben kira bildiriminde ne zaman bulunmalıyım? Oturduğum evin kirası 750 TL, kiraya verdiğim evimin kirası 500 TL. B.Doğan

2012 yılının Ağustos ayından itibaren aylık 500 TL kira getiriniz olduğunu söylüyorsunuz. Buna göre yıl sonuna kadar elde ettiğiniz gelir 2 bin 500 TL oluyor. 2012 yılı içerisindeki toplam geliriniz 3.000 TL’lik istisnayı aşmadığından, Gelir Vergisi beyannamesi vermenizi gerektirir ticari, zirai veya mesleki bir işiniz de yoksa, beyanname vermenize gerek yok.

İyi çalışmalar Yusuf Bey; benim aylık 450 TL kira gelirim var, buna karşın 450 kira giderim. İzmir’deki evimin geliriyle Samsun’da oturuyorum, benim durumum mevzuata göre ne olur? Ayrıca babamın 3 tane dairesi var, birinde kendisi, diğer ikisinde bedelsiz olarak kardeşlerim oturuyor, babamın mevzuata göre durumu nedir, teşekkür ederim, kolay gelsin. C. Tokmak

Bu şekilde olan kişiler için söyleyeceğim şey; elde edilen gelirin toplamına bakmalarıdır. Yıl içerisinde 3.000 TL’lik istisna sınırını aşan kişiler daha fazla giderleri olsa da beyanname vermeli. Böylece bu kişiler gerçek gider yöntemini seçip giderleri düşme imkânı elde etmiş olur. Ancak toplam gelirden safi gelire ulaşmak için gider ve masraflar düşüldükten sonra vergi hesaplanacak matrah kalmayabilir. Bu durumda beyanname vermiş olacaksınız ancak ödenecek vergi çıkmayacaktır. Babanızın beyanname vermesine gerek yok. Çünkü birinci dereceden yakınlara tahsis edilen konutlarda emsal kira bedeli uygulanmaz.

Ben 950 TL aylık konut kirası, 950 TL de işyeri kirası almaktayım. Ve bunun toplamı da yıllık 25 bin TL’yi geçmemektedir. Bundan dolayı benim Gelir Vergisi beyanında bulunmam gerekir mi? Beni bilgilendirirseniz çok sevinir, saygılar sunar iyi çalışmalar dilerim. R.Işık

Konut geliriniz için beyanname vermeniz gerekir. İşyeri kirasının beyan sınırı kıyaslamasında brüt tutarın dikkate alınması gerekir. 950 TL net kiranın brüt tutarı bin 190 TL olarak dikkate alınmalı. Bu durumda her iki kira geliri toplandığında 25 bin TL’lik sınır aşılmış olacak. İşyerinin beyannameye dâhil edilmesi sizin lehinize bir durum. Çünkü işyeri için kesilen vergileri vereceğiniz beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edebileceksiniz.

Babamın üzerine arsa tapusu var. Kat irtifakı çıkarılmamış. 3 daire + 1 dükkân var. Dairelerin birinde kızı, birinde oğlu, birinde kendi oturuyor. Dükkânda ise kiracı bulunmakta. İşyeri kirası aylık 450 TL. Dairelerden kira geliri elde etmiyor. Beyanname vermesi gerekiyor mu? Bilgi verebilirseniz sevinirim. İ. Eren

Oğul ve kızların oturduğu daireler için beyanname verilmeyecek. Stopaj yapmakla sorumlu kiracının kiraladığı işyerinden elde ettiği kira yıllık beyan sınırını (25 bin TL) aşmadığı için beyanname verilmesine gerek bulunmuyor.

Babamızın üzerine olan iki adet konutumuz vardı. Babam 2002 yılında vefat etti. Sonrasında kardeşime, bana ve anneme miras yoluyla bu iki konut intikal etti. Hisse miktarlarını belirtmek suretiyle konutların tapularında üçümüzün ayrı ayrı ismi vardır. 2003 yılından bu yana konutlarda kiracı var. İki konuttan aylık toplam 700 TL gelirimiz var. Şimdiye kadar gayrimenkul sermaye iradı olarak beyanname bildirmedik. A.B. Özkan

Her üç hissedar 3 bin TL’lik istisnadan ayrı ayrı faydalanır. Gelir toplamı hisseler oranında paylaştırıldığında kişi başı yıllık gelir 3 bin TL’yi aşıyorsa beyanname verilir. Aksi takdirde beyanname verilmeyecek.

Kiraya verdiğim evden 2012’de toplam 4.800 TL kira geliri elde ettim. Gerçek usulü seçersem 4.800 TL’den 3.000 TL istisnayı indirince 1.800 TL kalıyor. Ev son 5 yıl içinde alındığı için, evin alış fiyatının yüzde 5’ini indirebiliyorum. 1.800–4.000 = -2.200. Bu durumda vergi borcum çıkmıyor. Doğru mudur? Bir de, tapu olmamasına rağmen, evin alış fiyatının % 5’ini indirmem sorun teşkil eder mi? E. Bastı

Hesaplamanız doğru, verginiz çıkmıyor. Ancak yıllık 3 bin TL’lik istisnayı aştığınız için beyanname vermeniz gerektiğinin altını çizeyim. Beyanname verecek ancak herhangi bir vergi ödemeyeceksiniz.

Yusuf Bey merhaba. Kira gelirini beyan etmek için sadece kira alıyor olmak yeterli mi? Yani evi yeni aldık, kredi ödemeleri var, ayrıca 5 yıl bir indirim var galiba, aidatı var, kendimiz kiradayız, aidat ödüyoruz, çocuklar özel okulda okuyor, sürekli tedavi gören hastamız var, bunların ne kadarını dikkate alınıp vergi vereceğiz, zaten elde gelir kalmıyor ki. Ayrıca tapu, hanımla yüzde 50 paylaşımlı. Bu iş nasıl olacak, teşekkür ederim. N. Sönmez

Önce sondan başlayayım. Eşinizin ve sizin üzerinize kayıtlı daireden elde ettiğiniz geliri ikiye böleceksiniz. Kişi başı gelir 3 bin TL’yi geçmiyorsa beyanname vermenize gerek yok. Kişi başı gelir istisnayı geçiyorsa kredi ödemelerindeki faizler, alış tutarının yüzde 5’i, aidat, ödenen kiralar, öğretim ve tedavi giderlerinin belli bir oranlık kısmı gerçek gider yönteminde gider kabul edilir. Bunlar düştükten sonra matrah kalmıyorsa matrahsız beyanname verilecek, herhangi bir vergi ödenmeyecek.

12 Mart 2013, Salı
Yusuf Keleş - Zaman