Emlak Vergisi Beyannameleri ne şekilde nereye verilir

Emlak beyanları, emlakın bulunduğu ilgili belediyenin Emlak Servisi' ne verilir. Emlak Vergesi; tapu Kütüğünün adına tescilli emlak veya emlakların Devlet veya Devlet kurumlarına her yıl belirleyen tutarın yatırılması işlemidir.

Emlak Vergileri Üç Bölüme Ayrılır;

A) BİNA B) ARSA C) ARAZİ

Binalar : İkamet edilen müstakil evler, villalar, apartmanlar, apartman daireleri ve işyerleri olarak , fabrikalar, dükkanlar, hanlar, otel, motel,vs

Arsalar : imar planı ile değişikliğe uğramış gerekli parçalara ayrılmış, üzerine yapı yapılabilen alanlardır. Bunların her biri için ayrı ayrı sütununa doldurmak kaydı getirilmiştir. İmar ve ifraz planlarında olabilecek değişiklik beyanı verilir. Araziler: İmar planları dışında ekilip biçilen alanlardır.

Araziler Kendi Aralarında Üçe Ayrılır;

A) Kıraç B) Taban C) Sulak

Beyan dönemlerinde komisyon tarafından araziler özelliklerine göre bulundukları mıntıkaya ve mevkiiye göre metrekare beyan değeri tesbit edilir. Bu değerlere göre beyan hesaplamaları yapılır. Tarım arazileri bulundukları bölge ve mevkiiye göre kısıtlamaya tabi olabilirler, bu tür yerler vergiden muaf yerlerdir.

Köylerde bulunan bina, arsa ve araziler köy beyan defterine kaydedilir. bölge ve mevkisine göre vergiden muaftırlar.

Müstakil binalarda kaç adet ve akçe kat var ise her biri beyannamenin sütunlarına ayrı ayrı yazılmalıdır. tek bina halinde yazmak hatalıdır.

BEYANLARDA GEREKLİ OLAN EVRAK VE BİLGİLER

Tapu Veya Tapular
Nüfus Bilgilere
Arsa ve Arazinin Metrekare Birim Değerleri
İnşaatın Birim Metrekare Maliyeti( İlgili Belediyeden Öğrenilir.
Binanın Dıştan Dışa Yüz Ölçümü
Bina Arsa Alanı Ve Dairenin Arsa Payında Dolayı Metrekaresi
İnşaatın Türü
sınıfı (lüks,1,2,3,sınıfı gibi)
binanın yaşı
kalorifer ya da asansör olup olmadığı hisseli ya da tam oluşu
Gerekli bilgiler ve evraklar tamamlandıktan sonra emlak beyanı dolduruluyor. Yeni alınan bir emlaka tapunun bir fotokopisinin de eklenmesi gerekmektedir. Daha önce ilgili belediye sınırları içerisinde emlakımız var ise bundan dolayı bize verilen sicil numarası yeni vereceğimiz beyanın ilgili kısmına yazılmalıdır. Bu belediyede emlakımız yok ise bize bundan dolayı da bize ait yeni bir sicil numarası verilir. Beyannamemizden muhakkak bir adet arkalı önlü fotokopi almamız gerekir. İlerde bize yönünden olacaktır. İlgili tahakkuk fişine göre vergilerimizi öderiz.

Emlak beyanlarında arsa,arazi ve binaları aynı beyanına yazamayız. Nitelik ve cinslerine göre beyanlar ayrıdır. Bu durumdu ilgili bayanlara yazmak zorundayız. Emlak beyanlarımızı bulunduğumuz mali yıl içerisinde son üç ayına isabet eden zamanda vermemiz gerekir, aksi halde cezalı duruma düşeriz.

Köylerden aldığımız emlakları muhtar vasıtası ile köy beyan defterine kayıt ettirmemiz gerekir. Ekilen biçilen emlaklar emlak vergisinden muaftır. (bu sadece mücavir saha dışında, imarsız alanda kalan köylerde geçerlidir.)

MİRAS YOLUYLA EDİNMELERDE

Emlak beyanı doldurduktan sonra iki adet fotokopi çekilmesi gerekir. Bir tanesi kendinde kalmak suretiyle, değerini de belediyeden aslı gibidir diye tastik ettirmek gereklidir.

Bu beyanı verirken gerekli evraklar;

Tapu fotokopileri
Veraset ilamı
Varislerin isim listesi
Bu evraklar Emlak Beyanına eklemek sureti ile ilgili belediyeye verirken beyanın ön yüzüne ..................... varisleri diye yazmak gerekir. Bunun yanında varislerinden bir kişiyi de vergi mükellefi olarak belirtmek gerekir. Bu işlem İŞTİRAK HALİNDE verilen beyan işlemidir.

MİRAS YOLUYLA EDİNMELERDE İNTİKAL İŞLEMİ

Varisler İŞTİRAK HALİNDE Emlak beyanlarını verdikten sonra intikal işlemine geçebilirler. Yani MÜŞTEREK MÜLKİYET'e dönüştürülürler. Her varisin tapu kütüğüne isimleri ve hisseleri yapılır. Bu işleme İNTİKAL İŞLEMİ denir. Bu tür işlemlerden sonra her hissedar bir sicil numarası alır. Emlak vergilerini buna göre öder.

ZİLLİYETLİ YERLERDE BEYAN DURUMU

Bu tür yerlerde genellikle beyanlar köy beyan defterine tabidir ve kadastro geçmemiştir. Buna mukabil Belediye'ye bağlı yerlerde Emlak beyanı verme zorunluluğu vardır. Köy beyan defterine kayıtlı gayrimenkullerin tapuya tescil anında 5 yıl geriye giderek belediyeye emlak vergilerini yatırma zorunluluğu vardır. Eğer zilliyetlikten doğan haktan dolayı kadastro veya tescil yapılma anında Emlak Vergilerinin ödenmiş veya ödenmemiş hali işlemin tamamlanmasından rol oynar.