Ücretli çalışan da beyanname verecek

Maliye Bakanlığı hem vergi adaletini sağlamak hem kayıt dışılığı ciddi ölçüde azaltmak amacıyla Gelir ve Kurumlar Vergisi'nde köklü değişiklikler hazırladı. Artık ücretli çalışanlar eğitim, sağlık gibi masraflarını vergiden düşebilecek..

Tüm çalışanlar tıpkı kira ya da serbest meslek kazancı elde edenler gibi gelirlerini beyan edecek.

Maliye'nin hazırladığı vergi taslağına göre tüm çalışanlar tıpkı kira ya da serbest meslek kazancı elde edenler gibi gelirlerini beyan edecek.

Milyonlarca çalışan sağlık ve eğitim gibi birçok giderini vergiden düşebilecek.

Bugün gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre; Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi'nin birleştiren yeni vergi reformu taslağında ücretliler dahil herkesin beyanname vermesini öngören bir sistem öngörülüyor.

Yeni düzenlemenin teknik detayları ABD, Fransa, Japonya, İtalya ve İngiltere gibi ülke örnekleri incelenerek hazırlandı. Sistem toplam 16 milyon 242 bin çalışanı kapsayacak.

SON KARAR HÜKÜMETİN

Teknik hazırlığı büyük ölçüde tamamlanan ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda görüşülen taslak, onay için Bakanlar Kurulu'na sunulacak.

Bakanlar Kurulu'nun ücretli çalışanları beyanname kapsamına alan bölümü uygun bulmaması halinde, mevcut sistemin devamını öngören alternatif düzenlemeyle tasarıya son şekli verilecek.

İŞTE YENİ SİSTEM:

Yıl sonunda beyanname

Memurlar dahil bütün çalışanlar, tıpkı serbest meslek kazancı elde edenler ya da gayrimenkulünü kiraya verenler gibi yıllık kazançları üzerinden yıl sonunda beyanname verecekler.

Bununla birlikte tüm çalışanlar her ay elde ettikleri ücret, maaş ya da yevmiyeleri üzerinden aylık kazançları oranında peşin vergi ödemeye devam edecekler. Ödenen bu vergiler daha sonra yıllık vergiden düşülecek.

Ücret dışı gelir kapsamda

Ücretliler yıl sonunda Maliye'ye beyanname vererek gerçek kazanç ve giderlerini beyan edecekler.

Beyanname içerisinde bir yıl içerisinde elde edilen ücret ve maaş gibi çalışma karşılığı elde edilen aylık kazançlar ile yan ödeme ve diğer kazançların tümü 'gelir' olarak yazılacak.

Eğitim sağlık gibi harcamalar dahil

Beyannamenin 'gider' bölümüne ise kazançların elde edilmesi için yapılan harcama ve masraflar, eğitim, sağlık, kira, ev için yapılan enerji tasarrufu ve çevre yararına harcamalar gibi kişisel ve aile harcamaları ile yasalar kapsamında yapılan bağışlar yazılacak.

Yıl içerisinde gerçekleştirilen tüm bu gider ve harcamalar belli oranlarda vergi matrahından düşülecek. Ayrıca istisna ve muafiyetler de vergi matrahını düşürerek ödenecek vergiyi azaltacak. Ücretliler tüm bunların yanı sıra bekar, evli ve çocuk sayısına göre asgari geçim indirimlerinden yararlandırılacak.

Vergi oranları yüzde 15-35 arası

Yıl içerisinde elde edilen gelirlerden giderler düştükten sonra geriye kalan gelir çalışanların vergi matrahını oluşturacak. Bu gelir, belirlenen gelir dilimlerine göre yüzde 15'ten yüzde 35'e kadar değişen oranlarda vergilendirilecek.

Yıl içerisinde her ay ödenen vergiler, yıl sonunda beyannameyle hesaplanan vergiden düşülecek. Eğer ücretlilerin ödediği vergi yıl sonunda hesaplananın altında kalmışsa, fark vergi dairelerine yatırılacak. Masraflar ve istisnalarla aylık ödeme, ödenmesi gereken vergiyi aşmışsa, çalışanlar iade alacak.

Hırsızlık bile düşülüyor

Ücretlilerin de beyanname sistemine geçmesiyle, çalışanlar aleyhine olan vergileme sisteminde adaletin önemli ölçüde sağlanacağı belirtiliyor. Beyanname sisteminin en yaygın uygulandığı ABD'de çalışanlar tüm gelirlerini beyan ederken; tıbbi ve diş tedavi harcamaları, faiz ödemeleri, bağışlar, olağan zararlar, hırsızlık kayıpları, ağaçlandırma için yapılan harcamalar ile beyanname hazırlatma ücretlerini de vergiden düşebiliyorlar.

Belge toplamak şart

Ücretliler her harcamanın karşılığında fiş ve fatura toplayacak. Bunu belgelendiremeyen ücretliler fazladan vergi ödemek zorunda kalacak.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Gelir Vergisi ile ilgili yapılan haber ve değerlendirmeler spekülatiftir. Çünkü taslak henüz son şeklini almadı'' dedi.

Bakan Şimşek, Final Eğitim Kurumları'nca Batman'da yaptırılan 15 derslikli ilköğretim okulunun açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

''Gelir Vergisi'' ile ilgili kendisine yöneltilen bir soru üzerine Bakan Şimşek, Gelir Vergisi Kanun Taslağı'nın Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesinin ardından son şeklini alacağını ve Meclis'e gönderileceğini söyledi.

Bakan Şimşek, dolayısıyla bu aşamada yapılacak bütün değerlendirme ve tespitlerin spekülatif nitelikli olduğuna dikkati çekerek şöyle dedi:

''Gelir Vergisi ile ilgili yapılan haber ve değerlendirmeler spekülatiftir. Çünkü taslak henüz son şeklini almadı. Bunun detaylarına ilişkin yorum yapmayacağım. Taslağın ne zaman Meclis'e geleceği Bakanlar Kurulu'nun zamanlamasıyla ilişkili. Ama Maliye Bakanlığı olarak biz bu konuda ki çalışmalarımızı tamamladık. Ülkemizde verginin tabana yayılmasını, kayıt dışılığın azaltılmasını, vergi mevzuatının basitleştirilmesini amaçlayan önemli bir düzenleme bu. Bu düzenleme ile ilgili yatırımları, istihdamı, ihracatı destekleyeceğiz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yatırımları gerçekleştirmek için kaynak odaklı bir reform. Ama bu reform, üzerinde iyi çalışılıp daha sonra Meclis'e gönderilecek. Şu anda o süreç devam ediyor.''

Konular